Vrapçişte İlköğretim Okulu Vrapçişte Futbol Kulübü Pazarce.COM - Online İlan Sitesi
Giriş

Sağlık Kuruluşları Disipline Ediliyor

Sağlık bakanlığı ülkedeki sağlık sistemini iyileştirme ve geliştirme adına yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle hastanelerde randevuların sebepsiz yere ertelenmesi vatandaşların büyük tepkilerine yol açıyordu.

Ayrıca tedavi aşamalarındaki bekleme sürelerinin de uzadığına dair şikayetler vardı. Bunun önüne geçilebilmesi için Bakanlık olarak adım atmaya karar verdiklerini ifade eden Nikola Todorov, bu kapsamda muayene için belirlenen randevuların sebepsiz yere doktor tarafından geciktirilmesi veya ertelenmesi halinde hastaların bu durumu yazılı olarak “ Moj Termin” sisteminde oluşturulacak şikayet bürosuna bildirebileceklerini söyledi. Şikayet dilekçesi teslim edildiği andan itibaren gereği yapılmak üzere işleme konulacak ve en geç bir gün içerisinde hastaya yeni bir randevu ayarlanması gerekecek. 

 

Doktorların randevuları geçerli bir sebep sunmadan ertelemeleri halinde hastane yönetimince oluşturulacak disiplin komisyonuna gönderilmesi söz konusu olacak. Ülke genelinde hastaların en büyük sorunlarından biri hastaneye gittiklerinde doktoru yerinde bulamamak ve nerede olduğu konusunda herhangi bir bilgi edinememek idi. Bakan Todorov, “Hastanelerimizde oluşturduğumuz merkezi elektronik sistem ile personelin binaya giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaktayız.

 

Ayrıca, biometrik sensörlerle birlikte o an doktorun hastanede hangi bölümde olduğu rahatlıkla belirlenecek.” dedi. Sağlık Bakanlığının yılda 4 kez yapacağı denetimlerde başarılı bulunmayan Sağlık Kurumları Müdürlerinin maaşlarında % 20’lik bir kesintiye gidilecek, tekrarı halinde ise görevden almalar sözkonusu olacak.

 

Yapılan yeni düzenlemelerle sağlık kuruluşlarında disiplinin sağlanması ve kurumlarda görev alan müdürlerin sorumluluklarını daha etkili bir şekilde yerine getirmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Nikola Todorov planlanan değişiklikler hakkında yaptığı toplu bir değerlendirmede, ülkedeki sağlık sistemini ve sağlık kuruluşlarını daha işlevsel hale getirmeyi planladıklarını ifade etti. 

 

Verilen sürede tedavi edilmeyen hastalar şikayette bulunabilecek...

 

Yaptığı basın toplantısında daha önce faaliyete giren “Moj Termin” randevu sistemindeki bazı aksaklıklara dikkat çeken Bakan Todorov, “ Bir ay önce resmi olarak ilgili merkezlerimizden aldığımız bilgilere göre bazı doktorlarımız verilen randevuları ertelemekte. Bu nedenle doktorların performansından şikayet eden hasta sayısında da artışlar göze çarpmaktaydı.” dedi. Bunun önüne geçilebilmesi için bakanlık olarak adım atmaya karar verdiklerini ifade eden Todorov, bu kapsamda muayene için belirlenen randevuların sebepsiz yere doktor tarafından geciktirilmesi veya ertelenmesi halinde hastaların bu durumu yazılı olarak “Moj Termin” sisteminde oluşturulacak şikayet bürosuna bildirebileceklerini söyledi. Şikayet dilekçesi teslim edildiği andan itibaren gereği yapılmak üzere işleme konulacak ve en geç bir gün içerisinde hastaya yeni bir randevu ayarlanması gerekecek.

 

Yapılacak olan değişikliklere göre doktorlar, daha önce hastaları ile belirlenmiş olan randevuya en fazla 15 dakika gecikebilecekler. Bu durumda bile doktorların söz konusu gecikme için makul bir gerekçesinin olması gerekecek. Doktorların hastalanması, ihtiyaç duyulan araç veya ekipmanın eksik olması, acil durumların oluşması gecikmeler için geçerli sebeplerden sayılacak. Sağlık kuruluşlarında görev alan müdürler hastalara kanun değişiklikleri, olası gecikmelerin nedenleri gibi hususları sözlü olarak anlatmakla yükümlü olacaklar. Doktorların randevuları geçerli bir sebep sunmadan ertelemeleri halinde hastane yönetimince oluşturulacak disiplin komisyonuna gönderilmesi söz konusu olacak.

 

Sağlık kurumlarında çalışma saatlerinde kontroller artacak...

 

Ülke genelinde hastaların en büyük sorunlarından biri hastaneye gittiklerinde doktoru yerinde bulamamak ve nerede olduğu konusunda herhangi bir bilgi edinememek idi. Bakan Todorov sağlık personelinin çalışma saatleri konusunda kontrolleri artırmayı planladıklarını ve bunun verimliliği artıracağını ifade etti. Todorov, “Hastanelerimizde oluşturduğumuz merkezi elektronik sistem ile personelin binaya giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaktayız. Bu da bizim için doktorun hastanedeki varlığının ve mesai performansının en önemi göstergesi olacak. Ayrıca, biometrik sensörlerle birlikte o an doktorun hastanede hangi bölümde olduğu rahatlıkla belirlenecek.” dedi. Bakan, böylelikle mesai saatlerinin tam randımanlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

 

Hamile bayanlara Facebook üzerinden destek verilecek...

 

Sağlık Bakanı, diğer bir yenilik olarak ise, daha önce doktorların vatandaşlara tavsiyelerde bulunması için kurulan "Alo doktor" telefon hattının ardından, şimdi de bayanların hamilelik dönemlerini daha sağlıklı geçirmelerine destek olabilmek için sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden hizmet verileceğini dile getirdi. Bayanlar, kendileri için Bakanlık tarafından açılan “Здрава бременост” sayfası üzerinden doktorlarla iletişime geçecek ve tavsiyeler alacaklar. Doktorların verdileri cevaplar facebook sayfasında, soruyu soran kişinin izni varsa paylaşıma açılabilecek.

 

Uzmanlık sınavları kamera ile kayıt altına alınacak...

 

Ülkedeki uzman doktor adaylarının daha kaliteli bir eğitimden geçmesinin önemine vurgu yapan Bakan Todorov, bu nedenle eğitim sürecinde değişiklikler yapılmasını planladıklarını söyledi. Bu amaçla uzmanlık eğitiminin ikinci yılında öğrencilere yapılacak ara sınavlar kamera ile kayıt altına alınacak ve görüntüler sağlık bakanlığının internet sitesinde yer alacak. Uzmanlık eğitimi gören doktorlar yazılı, sözlü ve pratik olarak üç çeşit ara sınava tabi tutulacaklar. Uzmanlık sınavları konusunda değişikliklere dikkat çeken Todorov, “ Gerçekleştireceğimiz değişikliklerle doktorlarımızın uzmanlaşmasına katkı sunmayı umuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde doktorlarımız, uzmanlık eğitimlerinin ikinci yılında yarı uzmanlık sınavına tabi tutulacak ve bu sınav yazılı, sözlü ve pratik sınavlar olarak gerçekleşecek. Doktorlarımızın uzmanlık dönemini tamamlamalarının akabinde üç aylığına yurt dışında eğitim programlarına katılmaları gerekecek.” dedi.

 

Kuralara uymayan müdür ve bakana para cezası geliyor...

 

Yeni değişikliklerle, hastane ve kliniklerden verimi artırmak için yönetim sistemi ve stratejik planlamalar oluşturmaları istenecek. Sağlık Bakanlığı yılda 4 kez olmak üzere sağlık kuruluşlarını değerlendirmeye tabi tutarak, hastane yönetiminin performansını ölçecek. Yapılacak incelemelerin ardından başarılı bulunan müdürler mükafatlandırılacak, başarılı bulunamayanların maaşlarında ise %20'lik bir kesintiye gidilecek. Bakan Todorov, "Her hastanedeki Müdür, hastanenin başarısı ile ilgili gerekli verileri toplamak zorundadır. Bunları yapmaması durumunda cezai yaptırımla karşılaşacaklar. Eğer müdürler söz konusu davranışlarını yılda iki kere daha yaparlarsa, görevden alınma durumu ile karşılaşacaklar. Ayrıca hastane müdürleri ödemeleri gereken para cezalarını ödememeleri durumunda görevlerinden alınabilecekler, kötü yönetim sergilemeleri durumunda da yine para cezasına çarptırılacaklar. Ayrıca bizzat Sağlık Bakanı’nın da mevzuatın emrettiği ve yukarıda sayılan denetim süreçlerine dair gereken adımları atmaması ya da yasal hükümleri yerine getirmemesi durumunda 15.000 Euro para cezası ödemesi sözkonusu olacak.

 

 

Sağlık personelinin kafası karışık

 

Doktorlar ise, yapılması planlanan değişiklikler konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı doktorlar değişikliklerin hastane yönetimlerinin daha ciddi çalışmalarına ve doktorların kendilerini geliştirmesine faydası olacağını düşünüyor. Ancak değişikliklerden hoşnut olmayan ve temkinli yaklaşan doktorların sayısı da azımsanmayacak seviyede. Bu gruptaki doktorlar yapılması planlanan değişiklerle birlikte hasta ile doktor arasındaki ilişkilerin gerilebileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca, uzmanlık sınavlarında adayların yapacakları çalışmaların kamera altına alınıp Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmasının ne kadar hukuki olacağı konusu da doktorlar arasında tartışılıyor.

 

SDSM Sağlık Komisyonu Başkanı Goce Cakarovski, “ Moj Terminde yaşanan aksaklıklar hasta ile doktor arasında gerginliğe yol açıyor.”

 

“Moj Termin” sisteminde verilen randevuların  süreç içerisinde kişilerin insafına kaldığını ve devamlı bir şekilde iptal edildiği yada ertelendiğini ifade eden Cakarovski, “Moj termin sisteminde yaşanan aksaklıklardan dolayı hastalar ile doktorlar arasında gerginlikler yaşanmaktadır. Bu da tedavi ve muayenelerin aksamasına neden olmaktadır. Ayrıca, reform olarak sunulan elektronik sağlık kartları sistemde sürekli olarak yaşanan aksaklıklar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir” dedi. Bakanlık tarafından doktorlardan günde 36 muayene yapılmasının istendiğine dikkat çeken Cakarovski, “ Doktorların Bakanlığın istediği sayıda muayene yapması durumunda her hastaya 10 dakika ayırması gerekecektir. Bu da muayenelerin gerektiği gibi yapılmasını engelleyecektir.” dedi.

 

Alıntı: Zaman Makedonya

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.

Banner 468 x 60 px